Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > הקמה והטמעת מערכת מידע לניהול, תכנון ותיעוד פרוייקטים הנדסיים

הקמה והטמעת מערכת מידע לניהול, תכנון ותיעוד פרוייקטים הנדסיים

מפגש מציעים

02/05/2022 בשעה 11:00

מפגש מציעים נוסף יתקיים בתאריך ה- 02/05/2022 בשעה 11:00, באופן מקוון. לינק לרישום נמצא בהמשך העמוד.

הבהרות

הבהרה כללית

1. מפגש מציעים חובה ושאלות הבהרה:

    1. מפגש מציעים נוסף יתקיים בתאריך ה- 02/05/2022 בשעה 11:00, באופן מקוון. המפגש הינו רשות עבור מציעים שהשתתפו במפגש הקודם.
    2. לינק לרישום: https://forms.office.com/r/ivi4YBXVib

2. מועד הגשת ההצעות למכרז:
הגשת ההצעות תהא בתאריך ה- 16/05/2022 החל מהשעה 8:30 ועד השעה 13:00, לתיבת המכרזים מס' 7, הנמצאת במשרדי הנהלת הרכבת ברחוב יוספטל 1, לוד.

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה