מכרז מס' 22173 – הפרדה מפלסית 10 עתלית

הבהרות

הבהרה כללית

  1. מפגש מציעים חובה יתקיים ביום ה', 24/03/2022, בשעה 11:00 בשמורת טבע חורבת קרתא (בסמוך למפגש רכבת 10).
  2. רישום מקדים למפגש המציעים נדרש להעביר עד יום ד', 23/03/2022 בשעה 16:00 לדוא"ל: [email protected] (כותרת דוא"ל: "רישום למפגש מכרז מס' 22173).
  3. יש לרכז את כל השאלות במידה וקיימות ולהעלותן במפגש המציעים.
  4. לאחר מפגש המציעים, יתקבלו שאלות בכתב בלבד ולא יאוחר מיום 11/04/2022 לידי ימית ברדוגו, רכזת התקשרויות, לדוא"ל: [email protected]
  5. תשומת לב המציעים, כי הגשת ההצעות תהא לתיבת המכרזים האלקטרונית של רכבת ישראל במערכת רמדורנט. הגשת ההצעות תהא עד ליום ג', 26/04/2022, בשעה 13:00. לאחר מועד זה לא תתאפשר הגשת הצעות לתיבת המכרזים האלקטרונית.
  6. הגשת ערבות ההצעה תהא ביום ג', 26/04/2022, החל מהשעה 08:00 ועד השעה 13:00, לתיבת המכרזים מס' 7, הנמצאת בקומת הלובי של בניין הנהלת רכבת ישראל ברחוב יוספטל 1, לוד.

   מסמכי המכרז יהיו ניתנים לעיון והורדה בימים הקרובים דרך אתר האינטרנט של הרכבת שכתובתו: www.rail.co.il תחת הלשונית: "מכרזים", בהתאם למס' המכרז שבנדון.

מצ"ב קישור למכרז:

 

https://ramdor.net/SuperRamdor.html?act=94796af2-5db0-4804-9c75-063bfde8d60d

 

שם משתמש: [email protected]

סיסמא: Rr1234

 

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה