Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > ביצוע עבודות קבלניות בתחום הבינוי, תשתיות ושדרוגים עד להיקף כספי של 15 מיליון ש"ח

ביצוע עבודות קבלניות בתחום הבינוי, תשתיות ושדרוגים עד להיקף כספי של 15 מיליון ש"ח

מפגש מציעים

16/05/2022 בשעה 10:00

מפגש מציעים חובה יתקיים ביום ב', 16/05/2022, בשעה 10:00 באודיטוריום שנמצא בקומת הלובי של בניין הנהלת רכבת ישראל ברחוב יוספטל 1, לוד.

הבהרות

הבהרה כללית

מצ"ב קישור למכרז:

https://ramdor.net/SuperRamdor.html?act=a49ed16a-3990-4260-8c81-f37cbcf7c4de

שם משתמש: [email protected]

סיסמא: Rr1234

  • מפגש מציעים חובה יתקיים ביום ב' 16/05/2022 בשעה 10:00 באודיטוריום שנמצא בקומת הלובי של בניין הנהלת רכבת ישראל ברחוב יוספטל 1, לוד.
  • רישום מקדים נדרש להעביר עד ליום א' 15/05/2022 בשעה 16:00 לדוא"ל: [email protected]  (כותרת דוא"ל: "רישום למפגש מכרז מס' 222103").
  • לאחר מפגש המציעים, יתקבלו שאלות בכתב בלבד ולא יאוחר מיום ג' 24/05/2022 לידי יוסי קרטה, רכז התקשרויות, לדוא"ל: [email protected] .
  1. מועד הגשת ההצעות למכרז:
  • תשומת לב המציעים, כי הגשת ההצעות תהא לתיבת המכרזים האלקטרונית של רכבת ישראל במערכת רמדורנט. הגשת ההצעות תהא עד ליום ג', 07/06/2022, בשעה 13:00. לאחר מועד זה לא תתאפשר הגשת הצעות לתיבת המכרזים האלקטרונית.
  • הגשת ערבות ההצעה תהא ביום ג', 07/06/2022, החל מהשעה 08:00 ועד השעה 13:00, לתיבת המכרזים מס' 7, הנמצאת בקומת הלובי של בניין הנהלת רכבת ישראל ברחוב יוספטל 1, לוד.  


שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה