שם מכרז Electric shunter vehicles for use at depots

הבהרות

הבהרה כללית

Final Submission date for Clarifications  15.03.2022

Final Submission Date- no later than May 24 , 2022  between 08:30 to 13:00  (Israel time)

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה