Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > אספקה, הטמעה והדרכה, תפעול ותחזוקה של מערכת הערכת עובדים ושירותי סקירה ומדידה פנים ארגוניים ברכבת ישראל

אספקה, הטמעה והדרכה, תפעול ותחזוקה של מערכת הערכת עובדים ושירותי סקירה ומדידה פנים ארגוניים ברכבת ישראל

הבהרות

הבהרה כללית

מובא לידיעת המציעים כי המועד להגשת הצעות למכרז הוארך עד ליום 21/03/2022 עד השעה 13:00

תיבת המכרזים מס' 9 , הנמצאת במשרדי הנהלת הרכבת ברחוב יוספטל 1 , לוד.

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה