Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > הקמת מערכת לניהול מצאי וקריאות שירות במוקד שירות מערכות מידע ברכבת ישראל

הקמת מערכת לניהול מצאי וקריאות שירות במוקד שירות מערכות מידע ברכבת ישראל

הבהרות

הבהרה כללית

​ההצעות תוגשנה ביום שני ה- 08/08/2022 בין השעות 08:00-13:00 , לתיבה מס' 9 , הנמצאת בקרית הנהלת הרכבת רחוב יוספטל 1, לוד.

המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה נדחה ליום חמישי 25/08/2022, עד השעה 13:00

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה