Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > הקמת גג בתוואי גלי בחלקה הדרומי של תחנת הרכבת השלום

הקמת גג בתוואי גלי בחלקה הדרומי של תחנת הרכבת השלום

​​​​​​​​​​​​​​​​​

מפגש מציעים

06/07/2017 בשעה 13:07

מפגש מציעים חובה ייערך בחדר הישיבות של הדירקטוריון הנמצא במשרדי הנהלת הרכבת שליד תחנת הרכבת תל-אביב מרכז, ע"ש סבידור (לשעבר ארלוזורוב).

הבהרות

הבהרה כללית

  • מסמכי המכרז מפורסמים באתר רמדור​, לכניסה לאתר: ​

שם משתמש: rakevet21717

סיסמא: rr21717 ​


  • הרכבת תקיים מפגש מציעים נוסף במכרז. מפגש מציעים זה ייערך בתאריך 20/07/2017 בשעה 10:00 בחדר ישיבות של הדירקטוריון הנמצא במשרדי הנהלת הרכבת שליד תחנת הרכבת תל-אביב מרכז, ע"ש סבידור (לשעבר ארלוזורוב). למען הסר ספק מובהר, כי המשתתפים במפגש המציעים הקודם (שנערך בתאריך 06/07/2017) אינם מחויבים להשתתף גם במפגש המציעים הנוסף.​