Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > מכרז מס' 22017 לביצוע עבודות תשתית מסילה ועבודות שלב א' בתחנת "תעופה" בקטע D של המסילה המזרחית

מכרז מס' 22017 לביצוע עבודות תשתית מסילה ועבודות שלב א' בתחנת "תעופה" בקטע D של המסילה המזרחית

מפגש מציעים

19/01/2021 בשעה 10:00

מפגש מציעים חובה ייערך ביום ג', 19/01/2021 בשעה 10:00. הנחיות למפגש מפורטות בהודעה מס' 1 למציעים . ובהבהרות מטה.

הבהרות

הבהרה כללית

מדובר במכרז בהגשה אינטרנטית, לינק לאתר רמדור – נט:

https://ramdor.net/SuperRamdor.html?act=4e0004f4-08b4-4ad1-8afe-1b824f6e8c92

שם משתמש: [email protected]

סיסמא: Rr1234

 

מפגש המציעים יחול ביום ג' בתאריך 19/01/2021 בשעה 10:00 באופן מקוון ובאמצעות זימון Teams שיישלח לחברות שיירשמו מראש או שנרשמו כבר למפגש שתוכנן.

רישום מקדים נדרש להעביר עד יום א' 17/01/2021 בשעה 09:00 לדוא"ל: [email protected]  (כותרת דוא"ל - רישום למפגש מכרז מס' 22017) החיבור למפגש המקוון יהיה זמין מהשעה 9:30 (המפגש יתחיל בדיוק בשעה 10:00).
לטובת הרישום נדרש לשלוח: 1) שם החברה. 2) שם איש קשר. 3) סלולר. 4) מייל אליו יישלח הזימון.

יודגש כי השתתפות במפגש המציעים הינה חובה.


שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה