רשימת מכרזים שהסתיימו

​​להלן פירוט מכרזים שהסתיימו. 


נושא
נקה
RFI 1Request for Information (RFI) For Manufacture and Supply of a Railbound Vehicle with Rail Surface Defects Elimination System22/03/2017
21617עמידה בתקני אוויר נקי בתחנות הרכבת ההגנה, וולפסון, יוספטל וקוממיות20/03/2017
11616שירותי פיתוח, הקמה, התקנה ותחזוקת מערכת לניהול שכר עידוד לתגמול עובדי רכבת ישראל​19/03/2017
11605שירותי תכנון, אספקה, הקמה, הפעלה, התקנה, ותחזוקה של מערכת GSM-R לאורך קווי ותוואי מסילת רכבת ישראל16/03/2017
170203תחנת מוניות בתחנת פתח תקווה – קרית אריה13/03/2017
170202תחנת מוניות בתחנת נתיבות13/03/2017
11685הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי פיקוח ותכנון הנדסי מכני עבור רכבת ישראל08/03/2017
21647הקמה והרחבת מסוף צפע ב'07/03/2017
11654מכרז למתן שירותי פינוי פסולת לאזורים צפון ודרום עבור רכבת ישראל19/02/2017
11621הזמנה למתן שרותי תקשורת שיווקית ופרסום09/02/2017
116115מכרז לרכישה, התקנה ואחזקה של מערכי אחסון אוטומטי אנכיים עבור רכבת ישראל05/02/2017
21649הארכת רציפים והקמת גשר להולכי רגל בתחנת הרכבת לב המפרץ02/02/2017
21528הקמת מתקן שליטה ופיקוד ארצי בבנין הנהלת הרכבת בלוד02/02/2017
21650ביצוע עבודות תשתית בקטע רישפון ובקטע תחנת הרכבת בהרצליה במסגרת פרויקט הכפלת מסילות החוף31/01/2017
21651ביצוע עבודות תשתית להכפלת מסילות החוף בקטע הרצליה- ת"א האוניברסיטה31/01/2017
מס/רכ/19/2016חניון בתחנת חיפה מרכז (השמונה)30/01/2017
21619הקמת מבנה שליטה ובקרה וסלילת כביש גישה במתחם חיפה מזרח26/01/2017
11738בקשה לקבלת RFI– מידע אודות מקרקעין זמינים להקמת מרכז הדרכה וסימולאטורים באזור הנגב, עבור רכבת ישראל26/01/2017
31610הסכם מסגרת שנתי כלל רכבתי להספקת טאבלטים (מחשבי לוח)25/01/2017
41613Manufacture and Supply of Various Types of Wooden Sleepers19/01/2017
21621אספקה התקנה ואחזקה של אמצעים טכנולוגיים במפגשי מסילה דרך שבאחריות רכבת ישראל19/01/2017
11603הזמנה להגשת הצעות לאספקה, התקנה, אחריות ותחזוקה של "מערכת MIV החדשה" ברכבת ישראל18/01/2017
11534הזמנה לקבלת הצעות מחיר למתן שירותי תחזוקת עגורנים באתרי רכבת ישראל10/01/2017
21607הקמת חניון וקיר אקוסטי בתחנת רכבת עכו09/01/2017
מס/רכ/15/2016תחנת מוניות בתחנת אשקלון09/01/2017עטון חיים

הרשמה לקבלת מידע בדוא"ל על מכרזים חדשים: