רשימת מכרזים שהסתיימו

​​להלן פירוט מכרזים שהסתיימו. 


נושא
22162ביצוע עבודות בתעלת נחל איילון, עבודות ביסוס מוקדמות להקמת המסילה הרביעית איילון04/01/2022
121105הזמנה לקבלת הצעות בנושא מיגון צינורות קטר02/01/2022
Track Possession SystemRFI - Track Possession System30/12/2021
22158מתן שירותי ייעוץ ובקרת לוז בתכנית הפיתוח של רכבת ישראל23/12/2021
2201422014-מתן שירותי ניהול תכנון וניהול ביצוע של הקמה ושדרוג מסילות, תחנות ומתקני רכבת נוספים21/12/2021
22126ביצוע עבודות קבלניות בתחום הבינוי, תשתיות ושדרוגים עד להיקף כספי של 50 מיליון ש"ח20/12/2021
12067מכרז 12067 למתן שירותי ייעוץ בתחומי הבטיחות וגהות בעבודה, בטיחות אש ואיכות סביבה במתחמי הרכבת08/12/2021
42017For the Manufacture and Supply of Heat Treated Rails ("Tender")07/12/2021
121104 בקשה לקבלת מידע (RFI) עבור קיצור ימי אשראי בהתקשרויות של ספקים מול רכבת ישראל בע"מ.05/12/2021
42011For the Manufacture and Supply of Under Sleepers Pads02/12/2021
11725 שרותי שדלנות (לובינג)15/11/2021
RFI- Concerning Testing Equipment for locomotive electrical traction motors RFI- Concerning Testing Equipment for locomotive electrical traction motors 15/11/2021
210901פיצרייה בתחנת לוד החדשה11/11/2021
12197הזמנה להציע הצעות לקבלת שירותי איבחון קוגניטיבי למועמדים לעבודה ולעובדי רכבת ישראל10/11/2021
210701חנות לממכר גלידות /או מיצים בתחנת לוד החדשה08/11/2021
42014Carpets purchase for ISR's DD coaches28/10/2021
12041הזמנה לקבלת הצעות עבור מתן שירות שליחת מסרונים (הודעות SMS ) עבור רכבת ישראל בע"מ28/10/2021
3211לקבלת שרותי ניהול והקמה של תחנות השנאה רכבתיות (תהרי"ם) לרכבת ישראל21/10/2021
22125לביצוע עבודות תחזוקה ועבודות קבלניות בתחום הבינוי והשיפוצים11/10/2021
32103הסכם מסגרת שנתי ,כלל רכבתי, לאספקת ציוד מחשוב 07/10/2021
22155מתן שירותי קיצור לרשת החשמול30/09/2021
42012Manufacture and Supply of W14 Rail Fastening Systems13/09/2021
5212הצעות לשירותי צביעה ופחחות של קרונות נוסעים קרונות משא וקטרים ברכבת ישראל13/09/2021
12055הזמנה לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות שילוט בתחנות ומתחמים של רכבת ישראל.13/09/2021
210501הפעלת חנות בתחנת יצחק נבון בירושלים13/09/2021
הרשמה לקבלת מידע בדוא"ל על מכרזים חדשים: