רשימת מכרזים שהסתיימו

​​להלן פירוט מכרזים שהסתיימו. 


נושא
1209שרותי רישוי עסקים ולגליזציה למבנים03/03/2021
12086בקשה לקבלת מידע (RFI) - עבור מערכת מידע גיאוגרפית (GIS)02/03/2021
201203תחנת מוניות בתחנת נתניה01/03/2021
201204תחנת מוניות בתחנת קרית גת01/03/2021
2208מכרז 2208- מתחם קישון ב' חבילה 3 (סדנה לשיפוץ חוגונים והרחבת גשר מעביר צפוני )24/02/2021
22010ביצוע עבודות הנדסה אזרחית לאורך מסילה ועבודות בינוי בתחנת "ראש העין צפון" בקטע C של המסילה המזרחית23/02/2021
2205הכפלת מסילת רחובות – פלשת בין ק"מ 120+000 ועד ק"מ 126+70016/02/2021
22013מתן עבודות אספקה, התקנה ואחזקה של מתקני חשמל ותאורה במפגשי מסילת ברזל במתחמים ובדרכים שבאחריות רכבת ישראל15/02/2021
201103הרשאה להתקנה ותפעול מכשירים למשיכת מזומנים בתחנות הרכבת08/02/2021
201101חנות נוחות בתחנת לוד החדשה08/02/2021
200401חנות ספרים/ צעצועים בתחנת לוד החדשה08/02/2021
201104חנות משקפיים בתחנת לוד החדשה08/02/2021
11843הזמנה להציע הצעות למתן שירותי תקשורת שיווקית, פרסום ורכש מדיה עבור רכבת ישראל08/02/2021
11848אספקת כיבוד וארוחות מגורמים שונים באמצעות ספק אחד לרכבת ישראל 03/02/2021
11951הזמנה לקבלת הצעות לרכישת ותחזוקת מתקני הרמה לשימוש אנשים עם מוגבלות הנוסעים ברכבת02/02/2021
32005מכרז פומבי כלל רכבתי, להספקת ברגים\קשיחים02/02/2021
21937מכרז מס' 21937 – הקמת מסלול תעופה במנחת הבונים 31/01/2021
12015מכרז מספר 12015 - למתן שירותי שיפוץ מנועי חשמל, אלטרנאטורים וסלילים לרכבת ישראל25/01/2021
2207מתן שירותי תכנון ראשוני, תכנון סטטוטורי, תכנון מוקדם ומפורט ופיקוח עליון של הקמת מסילות ברזל14/01/2021
2209תכנון, ייצור, אספקה, התקנה והפעלה של מערכת לסריקה וגילוי של נייד רכבתי וגורם אנושי הנמצאים באזור בו מותקנים אמצעי איתות של רכבת ישראל.31/12/2020
RFI Dual LocomotivesManufacturing, supply and maintenance of Dual Locomotives21/12/2020
201105מכרז מספר 201105 - חנות אקססורי'ז בתחנת לוד החדשה17/12/2020
21947מנהרת מבוא איילון - מעוין שורק בקטע 6 בין ק"מ 3+050 ועד ק"מ 4+695.6710/12/2020
201102חנות סלולר בתחנת לוד החדשה10/12/2020
11306שירותי תיקון ו/או שיקום של מצננים (רדיאטורים) של הנייד הרכבתי07/12/2020
הרשמה לקבלת מידע בדוא"ל על מכרזים חדשים: