רשימת מכרזים שהסתיימו

​​להלן פירוט מכרזים שהסתיימו. 


נושא
220101תחנת מוניות בתחנת תל אביב סבידור28/04/2022
22173מכרז מס' 22173 – הפרדה מפלסית 10 עתלית26/04/2022
220102שטח לחניה פתוחה בכפר סבא25/04/2022
12070הזמנה להציע הצעות למתן שירותי רכישת מודעות בעיתונות עבור רכבת ישראל07/04/2022
22153הזמנה לקבלת הצעות לביצוע תחזוקת מנהרות גילון ורעננה של רכבת ישראל03/04/2022
22161מכרז מס' 22161 – ביצוע עבודות הנדסה אזרחית לאורך מסילה ולהקמת תחנת "אלעד" בקטע C של המסילה המזרחית30/03/2022
5213אספקה, הטמעה והדרכה, תפעול ותחזוקה של מערכת הערכת עובדים ושירותי סקירה ומדידה פנים ארגוניים ברכבת ישראל21/03/2022
12075אספקה, אחריות, שירות ותחזוקת כלי רכב דואלי המאפשר נסיעה על דרך עפר, אספלט ומסילה15/03/2022
קול קוראקול קורא לעמודי טעינה לרכבים חשמליים28/02/2022
Request for Information (RFI)RFI- REPLACEMENT OF CAT 3406C DIESEL ENGINES IN Double-Deck Power Coaches (DDPC) 21/02/2022
12054קצין בטיחות בתעבורה ומנהל הסעים17/02/2022
121102מתן שירותי ייצור, אספקה ואחריות למתקני מדרגות עלייה לקרונות DD במוסכי הרכבת בבאר-שבע ולוד 14/02/2022
211101השכרת שטח למסוף מטענים באשדוד07/02/2022
42013Tender No. 42013 For the Design, Manufacture Supply and Installation of Mobile Sand Filling System27/01/2022
RFIRFI- Concerning Emergency Detrainment Ladder 27/01/2022
22023מכרז מס' 22023 להקמת מבואת הכניסה המזרחית לתחנת "יצחק נבון – האומה"24/01/2022
1207מתן שירותי תחזוקה ואספקה של דיזל גנראטורים באתרי הרכבת19/01/2022
42016The Manufacture and Supply of EMD diesel Engine Manipulator 18/01/2022
22162ביצוע עבודות בתעלת נחל איילון, עבודות ביסוס מוקדמות להקמת המסילה הרביעית איילון04/01/2022
121105הזמנה לקבלת הצעות בנושא מיגון צינורות קטר02/01/2022
Track Possession SystemRFI - Track Possession System30/12/2021
22158מתן שירותי ייעוץ ובקרת לוז בתכנית הפיתוח של רכבת ישראל23/12/2021
2201422014-מתן שירותי ניהול תכנון וניהול ביצוע של הקמה ושדרוג מסילות, תחנות ומתקני רכבת נוספים21/12/2021
22126ביצוע עבודות קבלניות בתחום הבינוי, תשתיות ושדרוגים עד להיקף כספי של 50 מיליון ש"ח20/12/2021
12067מכרז 12067 למתן שירותי ייעוץ בתחומי הבטיחות וגהות בעבודה, בטיחות אש ואיכות סביבה במתחמי הרכבת08/12/2021
הרשמה לקבלת מידע בדוא"ל על מכרזים חדשים: