רשימת מכרזים שהסתיימו

​​להלן פירוט מכרזים שהסתיימו. 


נושא
12032מתן שירותי ניקיון במוסך חשמלי במתחם לוד07/12/2020
12020הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ליסינג תפעולי לרכבת ישראל06/12/2020
41907ISA Services 03/12/2020
22016ביצוע עבודות לחיבור שלוחה מסילתית אל נמל הדרום03/12/2020
201001חניון בתחנת הרכבת חיפה בת גלים23/11/2020
1208מתן שירותי בדיקות רפואיות לתפקיד נהג ציוד מסילתי, בדיקה לקבלת מועמדים לעבודה16/11/2020
21911מכרז פומבי מס' 21911 למתן שירותי שמאות מקרקעין11/11/2020
12029אספקה, התקנה, הטמעה, אינטגרציה ותחזוקה של מערכת מידע אחידה לנוסע ( iPIS )05/11/2020
21943הזמנה לביצוע צילום אוויר, מיפוי, מדידה, ניתוח ועריכת 04/11/2020
42004Manufacture and Supply of Various Types of Wooden Sleepers03/11/2020
42002ETCS L2 On-Board Retrofit (“ETCS OB Project”) Consulting, Inspection, Supervision and Test Services (“Services”)22/10/2020
22015מתן שירותי ביצוע סקרים, בדיקות, תכנון שיקום ותכנון של גשרים ומבנים הנדסיים שונים22/10/2020
2203לשירותי בדיקות מעבדה וסקרים בתחומי קרקע ודרכים, חומרי בניין ומערכות בניין19/10/2020
2201מתן שירותי ניהול תכנון, ניהול ביצוע, וניהול אחזקה של דרכים והסדרי תנועה במפגשי מסילה- דרך ובדרכים שבאחריות רכבת ישראל15/10/2020
42003Manufacture and Supply of FRICTION BUFFER-STOPS FIXED BUFFER STOPS and BRAKING WHEEL STOP SETSS,14/10/2020
12030הזמנה לקבלת הצעות לייצור ואספקת זוויתנים מיוחדים לצורך חיבור פסים מלווים בגשרי רכבת ישראל14/10/2020אחים אבו חאטום בני סעדה בע"מ
11741הזמנה לקבלת הצעות מס 11741 - שרותי עיצוב BTL13/10/2020
200405מכרז מספר 200405 - חנות סלולר בתחנת לוד החדשה10/09/2020
21953מכרז מס' 21953 – תחנת מעויין שורק - תחנת ראשונים בקטע 8 בין ק"מ 4+963 ועד ק"מ 7+42109/09/2020
42001Manufacture and Supply of Interchangeable Brake Shoes 07/09/2020
200703מכרז מספר 200703 - תחנת מוניות ברחובות31/08/2020
200707מכרז מס' 200707 - חנות דיסקאונט לממכר כלי בית, טקסטיל, חפצי נוי וצעצועים בתחנת לוד החדשה24/08/2020
21941מכרז מס' 21941 – מתחם קישון ב' חבילה 2 (מבנה לוגיסטיקה(18/08/2020
קול קורא מס' 12027קול קורא מס' 12027 הזמנה להשתתף במפגש מציעים מקדים לקראת פרסום מכרז עבור רכבת ישראל17/08/2020
11837שחזור קרונות היסטוריים במוזיאון הרכבת06/08/2020
הרשמה לקבלת מידע בדוא"ל על מכרזים חדשים: