הודעות פטור

תאריך פרסום
תאריך פרסום
נושא
18/08/2019אספקת חלב תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ
05/08/2019חידוש רישוי ומתן תמיכה למערכת SolarWindsטלדור
05/08/2019מתן שירותי הדרכות בתחום ניהול פרויקטים לאגף הדרכה ברכבת ישראלRSB ו- PMZONE
05/08/2019מתן שירותי הדרכות בתחום פרזנטציה אפקטיבית לאגף הדרכה ברכבת ישראלדיבייט ועופר רשף הדרכה בע"מ
30/07/2019שירותי ייעוץ בתחום השמנים וחומרי הסיכה לרכבת ישראלפורמולה הנדסה בע"מ
22/07/2019Rubber Spring SetEntreprise Hayat
15/07/2019יעוץ בתחום SOX ומיסויסומך חייקין
10/07/2019רכישת חול קוורץ נגב מינרלים בע"מ
10/07/2019רכישת חול קוורץ שושני את ויינשטיין
09/07/2019השכרת שטחים בגודל כולל של כ – 1,380 מ"רדורון דוד
09/07/2019רכישת מצבריות מצברי תעשיה לישראל
30/06/2019רכישת מפתחות מכפילי מומנט למנועי הסעהליליטק ישראל
23/06/2019רכישת רכבים חשמליים לתפעולמטרו מוטור שווק(1981) בע"מ
23/06/2019רכישת פנסי לדא.ר. סולן
13/06/2019שרותי יעוץ משפטי למטלת ישנות שטרם נסגרועוה"ד במאגר הקודם