רשימת מכרזים פתוחים

​​​הבהרות כלליות: 
הנכם מוזמנים לעיין במכרזים המתפרסמים באתר האינטרנט של הרכבת. הגשת הצעה למכרז תעשה על גבי מסמכי המכרז, כפי שמופיעים באתר האינטרנט. הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא מופיעים באתר האינטרנט עלולה להיפסל. במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית לשפה הערבית, נוסח הפרסום הקובע הינו בשפה העברית. הנוסח המחייב הינו הנוסח המופיע בטופסי המכרז שבאתר האינטרנט. 

מס' מכרז
נושא
תאריך פרסום
תאריך פרסום
170801תחנת מוניות בתחנת נתניה03/08/201724/08/2017
0
170802תחנת מוניות בתחנת בית יהושע30/07/201724/08/2017
0
170803תחנת מוניות בתחנת רחובות03/08/201724/08/2017
0
11755אספקה של שמנים ומשחות סיכה לרכבת ישראל06/07/201730/08/2017
0
21723הצעות לאספקה, התקנה ואחזקה של אמצעים טכנולוגיים במפגשי מסילת ברזל ובדרכים שבאחריות רכבת ישראל – אזור דרום23/07/201704/09/201710/08/2017
0
21717הקמת גג בתוואי גלי בחלקה הדרומי של תחנת הרכבת השלום 28/06/201704/09/201706/07/2017
0
פמר 010717 הפעלת משרדים ו/או משרדים שיתופיים ושירותי טרקלין עסקיים בתחנת מודיעין מרכז06/07/201705/09/201702/08/2017
0
11718הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי תחזוקה והתקנות במתקני איתות, חשמל ותקשורת23/07/201706/09/201708/08/2017
0
מנ/קב/17/01ביצוע עבודות השלמת פיתוח הנדסי, פיתוח נופי, גינון, שיקום נופי, ותחזוקת שטחים ששוקמו נופית במקטעי העבודה השונים לאורך תוואי הקו המהיר לירושלים מאזור מודיעין ועד ירושלים10/08/201711/09/2017
0
21615הקמת מרכז תחבורה משולב בתחנת הרכבת בלוד15/06/201714/09/201729/06/2017
15000
41733 Supply of Point Condition Monitoring PCM26/07/201719/09/2017
0
41702Supply and Installation of Turntables for Locomotives14/08/201702/10/2017
0
41743Tender No. 41743 For the Supply of different types of Rail-Road Vehicles07/08/201716/10/2017
0
41703Supply of​ LED lights for Various Types of Rolling Stock for Israel Railways Ltd - 4170317/08/201723/10/2017
0
41704​​​​​​​​Manufacture and Supply of Battery Chargers for Single Deck ​- 4170417/08/201723/10/2017
0
11716מכרז 11716 לאספקה, התקנה, הטמעה ותחזוקה של אמצעי תצוגה, מערכת הפצה ועבודות תשתית בתחנות הרכבת, בפריסה ארצית- עבור רכבת ישראל.10/08/201714/11/201705/09/2017
0

הרשמה לקבלת מידע בדוא"ל על מכרזים חדשים: