רשימת מכרזים פתוחים

​​​הבהרות כלליות: 
הנכם מוזמנים לעיין במכרזים המתפרסמים באתר האינטרנט של הרכבת. הגשת הצעה למכרז תעשה על גבי מסמכי המכרז, כפי שמופיעים באתר האינטרנט. הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא מופיעים באתר האינטרנט עלולה להיפסל. במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית לשפה הערבית, נוסח הפרסום הקובע הינו בשפה העברית. הנוסח המחייב הינו הנוסח המופיע בטופסי המכרז שבאתר האינטרנט. 

מס' מכרז
נושא
תאריך פרסום
תאריך פרסום
11840הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי השכרת ציוד עבור טקסים ואירועים ברכבת ישראל21/08/201919/09/2019
0
11822הזמנה להציע הצעות במכרז לרישוי ותחזוקת מערכת Workspace One Advanced Suite עבור רכבת ישראל21/08/201919/09/2019
0
190501הפעלת מגרשי חניה בתחנות הרכבת05/08/201923/09/2019
0
11925מתן שירותי בחירת ואספקת מתנות לחגים ושוברי מתנות לעובדי רכבת ישראל13/08/201924/09/2019
0
41901Development, Supply, Installation, Implementation, Testing, Qualification, Support, Warranty and Maintenance of Train Traffic Simulator for ISR’s Traffic Controllers 06/06/201925/09/2019
0
11842הזמנה להציע הצעות למתן שירותי הדברת עשבים רעים וריסוס נגד יתושים22/08/201926/09/201909/09/2019
0
21762מכרז מס' 21762 - תחזוקה, שיקום והקמת גדרות רכבת - אזור דרום29/08/201926/09/201905/09/2019
0
41902Manufacture and Supply of Railway Rails, Heat Treated Rails, Transition Rails, and also Fishplate Joints Sets, Transition Fishplates Joints Sets 12/06/201903/10/2019
15,000
11921הקמה, אספקה, התקנה, אחריות ותחזוקה של "מערכת יישומון רכבת ישראל"01/05/201924/10/201908/08/2019
0
11823מתן שירותי אירוח, תחזוקה ומתן שירותים מקצועיים למערך אתר האינטרנט וערוצי הדיגיטל של רכבת ישראל01/05/201931/10/201908/08/2019
0
21931ביצוע עבודות תשתית, גישור למסילת 431 בקטע 4.2 ק"מ 21+912 ועד ק"מ 23+85016/09/201931/10/201923/09/2019
15,000
1195הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי שילוח בינלאומי בים ובאוויר ועמילות מכס ביבוא ויצוא12/09/201910/11/201924/09/2019
0
21950ייצור ואספקה של חצץ עבור רבד החצץ של מסילת רכבת ושבילי הליכה במתחמי הרכבת10/09/201914/11/2019
0
קול קוראהרשאה להתקנת עמודי טעינה לרכבים חשמליים בתחנות הרכבת28/07/201931/07/2020
0
קול קורא קול קורא -לקבלת הצעות מחברות טכנולוגיה המבקשות להתקשר עם הרכבת בהתאם להחלטת ממשלת ישראל מיום 24.5.2018 )החלטה מס' 3837 .08/08/201901/09/2020
0
קול קורא לשימוש בשטחים בתחנות הרכבת להצבת אופניים שיתופיים03/09/201801/01/2028
0

הרשמה לקבלת מידע בדוא"ל על מכרזים חדשים: