רשימת מכרזים פתוחים

​​​הבהרות כלליות: 
הנכם מוזמנים לעיין במכרזים המתפרסמים באתר האינטרנט של הרכבת. הגשת הצעה למכרז תעשה על גבי מסמכי המכרז, כפי שמופיעים באתר האינטרנט. הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא מופיעים באתר האינטרנט עלולה להיפסל. במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית לשפה הערבית, נוסח הפרסום הקובע הינו בשפה העברית. הנוסח המחייב הינו הנוסח המופיע בטופסי המכרז שבאתר האינטרנט. 

מס' מכרז
נושא
תאריך פרסום
תאריך פרסום
1204הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ניקיון של צי הנייד הרכבתי.07/03/202122/04/2021
0
12087 שדרוג סלון קרונות נוסעים ברכבת ישראל18/03/202127/04/202125/03/2021
0
32102מכרז פומבי 32102 לאספקת מצברי תפעול לקרונות נוסעים17/03/202128/04/2021
0
210301תחנת מוניות בתחנת הרצליה18/03/202129/04/2021
0
22012 תחנת מעוין שורק בקטע 7 בין ק"מ 4+695 ועד ק"מ 4+96318/03/202103/05/202105/04/2021
15000
12036הזמנה למתן שירותי ייצור מיכלי סולר עבור קטרי EURO 3200 של רכבת ישראל15/03/202104/05/202106/04/2021
0
12083הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ שונים בתחום הביקורת הפנימית לרכבת ישראל25/03/202105/05/2021
0
12035יועץ בתחום בטיחות אש22/03/202106/05/2021
0
22019מתן שירותי תכנון אדריכלי לרכבת ישראל08/04/202113/05/202122/04/2021
0
210304חנות ספרים/ צעצועים בתחנת לוד החדשה19/04/202113/05/2021
0
210302חנות אקססורי'ז/ גיימינג/ מחשוב בתחנת לוד החדשה19/04/202113/05/2021
0
210303חנות משקפיים בתחנת לוד החדשה19/04/202113/05/2021
0
12028התקנת ואחזקת מערכת גילוי וכיבוי אש יורו 4000 07/04/202118/05/202120/04/2021
0
191202בית קפה בתחנת לוד החדשה19/04/202120/05/202125/04/2021
0
42007The Manufacture and Supply of Rail bound Heavy Vehicle for Tamping Plain Tracks, Turnouts combined with Dynamic Stabilizer17/03/202101/06/2021
0
קול קורא קול קורא - לקבלת הצעות מחברות טכנולוגיה (המבקשות להתקשר עם הרכבת בהתאם להחלטת ממשלת ישראל מיום 24.5.2018 )החלטה מס' 3837 .08/08/201901/09/2023
0
הרשמה לקבלת מידע בדוא"ל על מכרזים חדשים: