רשימת מכרזים פתוחים

​​​הבהרות כלליות: 
הנכם מוזמנים לעיין במכרזים המתפרסמים באתר האינטרנט של הרכבת. הגשת הצעה למכרז תעשה על גבי מסמכי המכרז, כפי שמופיעים באתר האינטרנט. הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא מופיעים באתר האינטרנט עלולה להיפסל. במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית לשפה הערבית, נוסח הפרסום הקובע הינו בשפה העברית. הנוסח המחייב הינו הנוסח המופיע בטופסי המכרז שבאתר האינטרנט. 

מס' מכרז
נושא
תאריך פרסום
תאריך פרסום
41807Tender No. 41807 For the Manufacture and Supply of Interchangeable Brake Pads for Disc Brakes 19/11/201820/03/2019
0
RFIRFI An Overall Analysis of the implementation of Safety Measure on Israel Railways' Station Platforms 28/01/201924/03/2019
0
RFIRFI Concerning Dual Locomotives06/02/201928/03/2019
0
11846מתן שירותי שמירה ואבטחה במתחמי הרכבת06/03/201907/04/201917/03/2019
0
RFIRFI Technical training courses regarding rolling stock maintenance staff17/12/201808/04/2019
0
190301שטח לחניה פתוחה בכפר סבא11/03/201908/04/2019
0
21739ביצוע עבודות תשתית, גישור ומנהור למסילת 431 בקטע 1 ק"מ 9+700 ועד ק"מ 15+17522/11/201815/04/201917/01/2019
15,000
21741מכרז מס' 21741 – ביצוע עבודות תשתית, גישור למסילת 431 בקטע 3 ק"מ 15+175 ועד ק"מ 19+70022/11/201816/04/201917/01/2019
15,000
קול קוראקול קורא למתן הרשאה להתקנת עמודי טעינה לרכבים חשמליים בתחנות הרכבת13/02/201915/05/2019
0
11815קול קורא -לקבלת הצעות ממוסדות וארגונים להיכלל במאגר הטבות לעובדי רכבת ישראל בתחומים: תרבות, רווחה, מוצרי חשמל, נופש והעשרה06/08/201806/08/2019
0
קול קורא לשימוש בשטחים בתחנות הרכבת להצבת אופניים שיתופיים03/09/201801/01/2028
0

הרשמה לקבלת מידע בדוא"ל על מכרזים חדשים: