רשימת מכרזים פתוחים

​​​הבהרות כלליות: 
הנכם מוזמנים לעיין במכרזים המתפרסמים באתר האינטרנט של הרכבת. הגשת הצעה למכרז תעשה על גבי מסמכי המכרז, כפי שמופיעים באתר האינטרנט. הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא מופיעים באתר האינטרנט עלולה להיפסל. במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית לשפה הערבית, נוסח הפרסום הקובע הינו בשפה העברית. הנוסח המחייב הינו הנוסח המופיע בטופסי המכרז שבאתר האינטרנט. 

מס' מכרז
נושא
תאריך פרסום
תאריך פרסום
12028התקנת ואחזקת מערכת גילוי וכיבוי אש יורו 4000 07/04/202126/07/202114/07/2021
0
12038הזמנה להגשת הצעות למתן שירותי ניהול, תפעול, אבטחה, אחזקה, ניקיון, הדברה ושירותים נוספים עבור מרכז מסחרי של הרכבת בלוד20/05/202127/07/202107/06/2021
0
12073שירותי הדברת מזיקים ומיגור יונים בשטח הרכבת01/07/202128/07/2021
0
12197הזמנה להציע הצעות לקבלת שירותי איבחון קוגניטיבי למועמדים לעבודה ולעובדי רכבת ישראל01/06/202129/07/2021
0
210602הפעלת פיצריה בתחנת הרכבת החדשה בלוד05/07/202129/07/2021
0
42012Manufacture and Supply of W14 Rail Fastening Systems27/05/202102/08/2021
0
12045תחזוקת חשמל במתחמים, מנהרות ואזורים תפעוליים של רכבת ישראל22/06/202102/08/202112/07/2021
0
191203הפעלת חנות מזון מהיר בשרי בתחנת הרכבת החדשה בלוד05/07/202105/08/202119/07/2021
0
12058פיתוח, אספקה, ניהול ותחזוקה של מערכת ללימוד הדרך, לרבות צילום הדרך ועריכה.07/07/202109/08/202127/07/2021
0
22022ביצוע עבודות קבלניות לתשתיות חשמול-OCS ברכבת ישראל07/06/202110/08/202117/06/2021
0
210601חנות נוחות בתחנת אשקלון15/07/202116/08/2021
0
210502חנות Non food בתחנת אשקלון15/07/202116/08/2021
0
200606הפעלת רשת דוכני קפה ומאפה בתחנות הרכבת27/05/202119/08/202109/06/2021
0
5212הצעות לשירותי צביעה ופחחות של קרונות נוסעים קרונות משא וקטרים ברכבת ישראל20/07/202124/08/202129/07/2021
0
2201422014-מתן שירותי ניהול תכנון וניהול ביצוע של הקמה ושדרוג מסילות, תחנות ומתקני רכבת נוספים24/06/202126/08/202126/07/2021
0
קול קורא קול קורא - לקבלת הצעות מחברות טכנולוגיה (המבקשות להתקשר עם הרכבת בהתאם להחלטת ממשלת ישראל מיום 24.5.2018 )החלטה מס' 3837 .08/08/201901/09/2023
0
הרשמה לקבלת מידע בדוא"ל על מכרזים חדשים: