רשימת מכרזים פתוחים

​​​הבהרות כלליות: 
הנכם מוזמנים לעיין במכרזים המתפרסמים באתר האינטרנט של הרכבת. הגשת הצעה למכרז תעשה על גבי מסמכי המכרז, כפי שמופיעים באתר האינטרנט. הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא מופיעים באתר האינטרנט עלולה להיפסל. במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית לשפה הערבית, נוסח הפרסום הקובע הינו בשפה העברית. הנוסח המחייב הינו הנוסח המופיע בטופסי המכרז שבאתר האינטרנט. 

מס' מכרז
נושא
תאריך פרסום
תאריך פרסום
הזמנה למסירת פסנתריםהזמנה למסירת פסנתרים עבור פרויקט "מנגנים בתחנה" של רכבת ישראל10/05/201725/05/201725/05/2017
0
41739Supply of 25 tons Cranes and 150 tons Cranes31/01/201701/06/2017
0
11730 מכרז להפעלת מערך הסעדה בקרית הנהלת הרכבת בלוד.07/03/201704/06/2017
0
1173הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ, שימור וליווי מערך האיכות ברכבת ישראל.06/04/201705/06/201709/05/2017
0
21716הקמת מתחם אחסנה לוגיסטי במתחם ויתקין08/05/201706/06/201716/05/2017
0
11633שירותי גניזה04/05/201712/06/201704/05/2017
0
21648רכישת ואספקת כבלים עבור רכבת ישראל08/03/201715/06/2017
0
21701ביצוע עבודות להנחת כבלי תקשורת 17/05/201722/06/201722/05/2017
0
11732מכרז למתן שירותי שמירה ואבטחה במתחמי הרכבת באזור הדרום16/05/201727/06/201701/06/2017
0
417074170722/05/201703/07/2017
0

הרשמה לקבלת מידע בדוא"ל על מכרזים חדשים: