רשימת מכרזים פתוחים

​​​הבהרות כלליות: 
הנכם מוזמנים לעיין במכרזים המתפרסמים באתר האינטרנט של הרכבת. הגשת הצעה למכרז תעשה על גבי מסמכי המכרז, כפי שמופיעים באתר האינטרנט. הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא מופיעים באתר האינטרנט עלולה להיפסל. במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית לשפה הערבית, נוסח הפרסום הקובע הינו בשפה העברית. הנוסח המחייב הינו הנוסח המופיע בטופסי המכרז שבאתר האינטרנט. 

מס' מכרז
נושא
תאריך פרסום
תאריך פרסום
2203לשירותי בדיקות מעבדה וסקרים בתחומי קרקע ודרכים, חומרי בניין ומערכות בניין09/07/202017/08/2020
0
21941מכרז מס' 21941 – מתחם קישון ב' חבילה 2 (מבנה לוגיסטיקה(02/07/202018/08/202014/07/2020
0
200707מכרז מס' 200707 - חנות דיסקאונט לממכר כלי בית, טקסטיל, חפצי נוי וצעצועים בתחנת לוד החדשה03/08/202024/08/2020
0
42003Manufacture and Supply of FRICTION BUFFER-STOPS FIXED BUFFER STOPS and BRAKING WHEEL STOP SETSS,25/06/202026/08/2020
0
200703מכרז מספר 200703 - תחנת מוניות ברחובות10/08/202031/08/2020
0
42001Manufacture and Supply of Interchangeable Brake Shoes 05/04/202031/08/2020
0
קול קורא קול קורא -לקבלת הצעות מחברות טכנולוגיה המבקשות להתקשר עם הרכבת בהתאם להחלטת ממשלת ישראל מיום 24.5.2018 )החלטה מס' 3837 .08/08/201901/09/2020
0
21953מכרז מס' 21953 – תחנת מעויין שורק - תחנת ראשונים בקטע 8 בין ק"מ 4+963 ועד ק"מ 7+42102/07/202003/09/202009/07/2020
15000
42002ETCS L2 On-Board Retrofit (“ETCS OB Project”) Consulting, Inspection, Supervision and Test Services (“Services”)01/07/202007/09/2020
0
קול קורא מס' 12027קול קורא מס' 12027 הזמנה להשתתף במפגש מציעים מקדים לקראת פרסום מכרז עבור רכבת ישראל02/07/202001/10/202009/07/2020
0
41907ISA Services 06/08/202013/10/2020
0

הרשמה לקבלת מידע בדוא"ל על מכרזים חדשים: