רשימת מכרזים פתוחים

​​​הבהרות כלליות: 
הנכם מוזמנים לעיין במכרזים המתפרסמים באתר האינטרנט של הרכבת. הגשת הצעה למכרז תעשה על גבי מסמכי המכרז, כפי שמופיעים באתר האינטרנט. הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא מופיעים באתר האינטרנט עלולה להיפסל. במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית לשפה הערבית, נוסח הפרסום הקובע הינו בשפה העברית. הנוסח המחייב הינו הנוסח המופיע בטופסי המכרז שבאתר האינטרנט. 

מס' מכרז
נושא
תאריך פרסום
תאריך פרסום
1171מתן שירותי יעוץ בתחום ביטוח17/12/201821/01/2019
0
190101הפעלת תחנת מוניות בתחנת תל אביב מרכז – סבידור31/12/201821/01/2019
0
קול קורא 61868קול קורא לקבלת הצעות מחיר למתן שירותי ייעוץ בתחום השמנים וחומרי הסיכה לרכבת ישראל08/01/201924/01/2019
0
קול קוראקול קורא- הכנת תיקי שטח עבור תחנות הנוסעים ברכבת ישראל03/01/201924/01/2019
0
RFIRFI- Fleet Tracking with Depot and Freight yard management for Israel Railways25/11/201829/01/2019
0
21744מתן שירותי ייעוץ תכנון סטטוטורי ורישוי עבור רכבת ישראל01/01/201931/01/2019
0
1182מכרז לאספקת, הקמת, התקנת, הפעלת ותחזוקת חניונים רובוטיים לאופניים בתחנות רכבת ישראל04/09/201831/01/201909/10/2018
0
11833הזמנה לייצור, אספקה והתקנה של ריהוט ארגונומי ממונע למוקד הפעלה של רכבת ישראל בקריית הנהלת הרכבת בלוד26/12/201831/01/201906/01/2019
0
2183תכנון, התקנה, מסירה, אחריות, הבטחת ביצועים ותחזוקה של מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיית PV (פוטו-וולטאי) על גגות מבני רכבת ישראל. 17/12/201807/02/201903/01/2019
0
41807Tender No. 41807 For the Manufacture and Supply of Interchangeable Brake Pads for Disc Brakes 19/11/201811/02/2019
0
11785מתן שרותי כיול אמצעי מדידה26/12/201818/02/201924/01/2019
0
21739ביצוע עבודות תשתית, גישור ומנהור למסילת 431 בקטע 1 ק"מ 9+700 ועד ק"מ 15+17522/11/201815/04/201917/01/2019
15,000
21741מכרז מס' 21741 – ביצוע עבודות תשתית, גישור למסילת 431 בקטע 3 ק"מ 15+175 ועד ק"מ 19+70022/11/201816/04/201917/01/2019
15,000
קול קורא 11815קול קורא -לקבלת הצעות ממוסדות וארגונים להיכלל במאגר הטבות לעובדי רכבת ישראל בתחומים: תרבות, רווחה, מוצרי חשמל, נופש והעשרה06/08/201806/08/2019
0
קול קורא לשימוש בשטחים בתחנות הרכבת להצבת אופניים שיתופיים03/09/201801/01/2028
0

הרשמה לקבלת מידע בדוא"ל על מכרזים חדשים: