רשימת מכרזים פתוחים

​​​הבהרות כלליות: 
הנכם מוזמנים לעיין במכרזים המתפרסמים באתר האינטרנט של הרכבת. הגשת הצעה למכרז תעשה על גבי מסמכי המכרז, כפי שמופיעים באתר האינטרנט. הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא מופיעים באתר האינטרנט עלולה להיפסל. במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית לשפה הערבית, נוסח הפרסום הקובע הינו בשפה העברית. הנוסח המחייב הינו הנוסח המופיע בטופסי המכרז שבאתר האינטרנט. 

מס' מכרז
נושא
תאריך פרסום
תאריך פרסום
12015מכרז מספר 12015 - למתן שירותי שיפוץ מנועי חשמל, אלטרנאטורים וסלילים לרכבת ישראל29/11/202025/01/202106/12/2020
0
11951הזמנה לקבלת הצעות לרכישת ותחזוקת מתקני הרמה לשימוש אנשים עם מוגבלות הנוסעים ברכבת19/08/202026/01/2021
0
11848אספקת כיבוד וארוחות מגורמים שונים באמצעות ספק אחד לרכבת ישראל 24/12/202027/01/2021
0
21937מכרז מס' 21937 – הקמת מסלול תעופה במנחת הבונים 24/12/202031/01/202119/01/2021
0
32005מכרז פומבי כלל רכבתי, להספקת ברגים\קשיחים21/12/202002/02/2021
0
201103הרשאה להתקנה ותפעול מכשירים למשיכת מזומנים בתחנות הרכבת30/11/202008/02/2021
0
201101חנות נוחות בתחנת לוד החדשה10/12/202008/02/2021
0
200401חנות ספרים/ צעצועים בתחנת לוד החדשה17/12/202008/02/2021
0
201104חנות משקפיים בתחנת לוד החדשה24/12/202008/02/2021
0
11843הזמנה להציע הצעות למתן שירותי תקשורת שיווקית, פרסום ורכש מדיה עבור רכבת ישראל13/01/202108/02/2021
0
2208מכרז 2208- מתחם קישון ב' חבילה 3 (סדנה לשיפוץ חוגונים והרחבת גשר מעביר צפוני )24/12/202010/02/202104/01/2021
15000
22010ביצוע עבודות הנדסה אזרחית לאורך מסילה ועבודות בינוי בתחנת "ראש העין צפון" בקטע C של המסילה המזרחית31/12/202011/02/202110/01/2021
15,000
22017מכרז מס' 22017 לביצוע עבודות תשתית מסילה ועבודות שלב א' בתחנת "תעופה" בקטע D של המסילה המזרחית31/12/202011/02/202119/01/2021
15000
22013מתן עבודות אספקה, התקנה ואחזקה של מתקני חשמל ותאורה במפגשי מסילת ברזל במתחמים ובדרכים שבאחריות רכבת ישראל23/12/202015/02/202129/12/2020
0
2205הכפלת מסילת רחובות – פלשת בין ק"מ 120+000 ועד ק"מ 126+70031/12/202016/02/202111/01/2021
15,000
1209שרותי רישוי עסקים ולגליזציה למבנים07/01/202117/02/202128/01/2021
0
12037שיפוץ ממסרות קטרי יורו 20/12/202002/03/202101/02/2021
0
42005Supply of Second hand Ballast Bogie Hopper Wagons (“Wagons”) for Israel Railways Ltd. 14/01/202111/03/2021
0
קול קורא קול קורא - לקבלת הצעות מחברות טכנולוגיה (המבקשות להתקשר עם הרכבת בהתאם להחלטת ממשלת ישראל מיום 24.5.2018 )החלטה מס' 3837 .08/08/201901/09/2023
0
הרשמה לקבלת מידע בדוא"ל על מכרזים חדשים: