רשימת מכרזים פתוחים

​​​הבהרות כלליות: 
הנכם מוזמנים לעיין במכרזים המתפרסמים באתר האינטרנט של הרכבת. הגשת הצעה למכרז תעשה על גבי מסמכי המכרז, כפי שמופיעים באתר האינטרנט. הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא מופיעים באתר האינטרנט עלולה להיפסל. במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית לשפה הערבית, נוסח הפרסום הקובע הינו בשפה העברית. הנוסח המחייב הינו הנוסח המופיע בטופסי המכרז שבאתר האינטרנט. 

מס' מכרז
נושא
תאריך פרסום
תאריך פרסום
41706 For the Manufacture and Supply of Railbound Vehicle with Rail Surface Defects Elimination System21/12/201701/05/2018
15,000
רפרנט CHENG@rail.co.il
1187הזמנה למתן שירותי שיפוץ ותיקון מכלולי מנועים ומדחסים של קטרים וקרונועים26/03/201801/05/201815/04/2018
0
1172מתן שירותי הסעות04/03/201802/05/201818/03/2018
0
11746הזמנה להקמת חדר כושר לרבות תכנון, אספקה, התקנה ותחזוקה של ציוד חדר כושר, עבור רכבת ישראל04/03/201809/05/201818/03/2018
0
180101הרשאה להפעלת מדיה פרסומית ברכבת ישראל12/04/201810/05/201822/04/2018
0
21736מתן שירותי הבטחת איכות לפרויקטי הפיתוח של רכבת ישראל25/03/201814/05/201801/05/2018
0
רפרנט ELAYK@rail.co.il
2182הקמת רציף חמישי ובניית גשר מעל דרך חברון בתחנת רכבת ב"ש מרכז28/03/201815/05/201817/04/2018
0
2181בניית קומה נוספת למבנה ההדרכה בלוד12/04/201815/05/201823/04/2018
0
RFIקול קורא לשימוש בשטחים בתחנות הרכבת להצבת אופניים שיתופיים16/04/201815/05/2018
0
11760אספקת, הקמת, התקנת, הפעלת ותחזוקת מכונות שטיפת רכבות14/01/201820/05/2018
0
רפרנט GILA@rail.co.il
31801מכרז פומבי 31801 לציוד משרדי23/04/201822/05/2018
0
פמר 0417פמר 0417-שדרוג תחנת סבידור מרכז17/04/201830/05/201830/04/2018
000
41743Tender No. 41743 For the Supply of different types of Rail-Road Vehicles07/08/201703/07/2018
0

הרשמה לקבלת מידע בדוא"ל על מכרזים חדשים: