רשימת מכרזים פתוחים

​​​הבהרות כלליות: 
הנכם מוזמנים לעיין במכרזים המתפרסמים באתר האינטרנט של הרכבת. הגשת הצעה למכרז תעשה על גבי מסמכי המכרז, כפי שמופיעים באתר האינטרנט. הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא מופיעים באתר האינטרנט עלולה להיפסל. במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית לשפה הערבית, נוסח הפרסום הקובע הינו בשפה העברית. הנוסח המחייב הינו הנוסח המופיע בטופסי המכרז שבאתר האינטרנט. 

מס' מכרז
נושא
תאריך פרסום
תאריך פרסום
42014Carpets purchase for ISR's DD coaches26/08/202128/10/2021
0
12041הזמנה לקבלת הצעות עבור מתן שירות שליחת מסרונים (הודעות SMS ) עבור רכבת ישראל בע"מ05/09/202128/10/2021
0
22023מכרז מס' 22023 להקמת מבואת הכניסה המזרחית לתחנת "יצחק נבון – האומה"17/08/202102/11/202125/08/2021
0
2201422014-מתן שירותי ניהול תכנון וניהול ביצוע של הקמה ושדרוג מסילות, תחנות ומתקני רכבת נוספים24/06/202108/11/202126/07/2021
0
42011For the Manufacture and Supply of Under Sleepers Pads28/07/202108/11/2021
0
210701חנות לממכר גלידות /או מיצים בתחנת לוד החדשה14/10/202108/11/2021
0
12197הזמנה להציע הצעות לקבלת שירותי איבחון קוגניטיבי למועמדים לעבודה ולעובדי רכבת ישראל01/06/202110/11/2021
0
210901פיצרייה בתחנת לוד החדשה18/10/202111/11/2021
0
11725 שרותי שדלנות (לובינג)20/10/202115/11/2021
0
RFI- Concerning Testing Equipment for locomotive electrical traction motors RFI- Concerning Testing Equipment for locomotive electrical traction motors 24/10/202115/11/2021
0
22126ביצוע עבודות קבלניות בתחום הבינוי, תשתיות ושדרוגים עד להיקף כספי של 50 מיליון ש"ח14/09/202118/11/202117/10/2021
0
42017For the Manufacture and Supply of Heat Treated Rails ("Tender")14/09/202123/11/2021
0
22158מתן שירותי ייעוץ ובקרת לוז בתכנית הפיתוח של רכבת ישראל25/10/202130/11/2021
0
24013Tender No. 42013 For the Design, Manufacture Supply and Installation of Mobile Sand Filling System05/10/202130/11/2021
0
42016The Manufacture and Supply of EMD diesel Engine Manipulator 07/10/202104/01/2022
0
קול קורא קול קורא - לקבלת הצעות מחברות טכנולוגיה (המבקשות להתקשר עם הרכבת בהתאם להחלטת ממשלת ישראל מיום 24.5.2018 )החלטה מס' 3837 .08/08/201901/09/2023
0
הרשמה לקבלת מידע בדוא"ל על מכרזים חדשים: