רשימת מכרזים פתוחים

​​​הבהרות כלליות: 
הנכם מוזמנים לעיין במכרזים המתפרסמים באתר האינטרנט של הרכבת. הגשת הצעה למכרז תעשה על גבי מסמכי המכרז, כפי שמופיעים באתר האינטרנט. הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא מופיעים באתר האינטרנט עלולה להיפסל. במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית לשפה הערבית, נוסח הפרסום הקובע הינו בשפה העברית. הנוסח המחייב הינו הנוסח המופיע בטופסי המכרז שבאתר האינטרנט. 

מס' מכרז
נושא
תאריך פרסום
תאריך פרסום
11716מכרז 11716 לאספקה, התקנה, הטמעה ותחזוקה של אמצעי תצוגה, מערכת הפצה ועבודות תשתית בתחנות הרכבת, בפריסה ארצית- עבור רכבת ישראל.10/08/201712/12/201705/09/2017
0
171201תחנת מוניות בתחנת קרית גת23/11/201714/12/2017
0
11758מכרז פומבי מס' 11758- הזמנה לקבלת הצעות לאספקה התקנה ותחזוקה של ארונות שרתים, ארונות קירור ויחידות קירור לחדרי מחשב19/10/201724/12/201709/11/2017
0
11737מכרז 11737 הזמנה להציע הצעות למתן שירותי הובלה ושינוע ברחבי הארץ, עבור רכבת ישראל30/08/201725/12/201729/10/2017
0
41733 Supply of Point Condition Monitoring PCM26/07/201701/01/2018
0
21724ביצוע עבודות פיתוח ואחזקה במפגשי מסילה דרך ובדרכים אשר באחריות רכבת ישראל21/11/201702/01/201811/12/2017
0
11701 מכרז פומבי מס' 11701 - הזמנה להציע הצעות למתן שירותי אבטחה ובידוק בטחוני, עבור רכבת ישראל באזור הצפון ובאזור הדרום02/11/201708/01/201815/11/2017
0
41743Tender No. 41743 For the Supply of different types of Rail-Road Vehicles07/08/201709/01/2018
0
11750הזמנה לאספקת כרטיסים חכמים רב פעמיים, נטענים, הניתנים לשימוש בחברות התחבורה הציבוריות בישראל עבור רכבת ישראל. 04/12/201711/01/2018
0
41756Provision of Consulting Services in Various Railway Fields for Israel Railways מכרז 4175613/11/201716/01/2018
0
RFP 41610- ETCS L2 On Board Project19/09/201701/02/2018
15,000

הרשמה לקבלת מידע בדוא"ל על מכרזים חדשים: