רשימת מכרזים פתוחים

​​​הבהרות כלליות: 
הנכם מוזמנים לעיין במכרזים המתפרסמים באתר האינטרנט של הרכבת. הגשת הצעה למכרז תעשה על גבי מסמכי המכרז, כפי שמופיעים באתר האינטרנט. הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא מופיעים באתר האינטרנט עלולה להיפסל. במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית לשפה הערבית, נוסח הפרסום הקובע הינו בשפה העברית. הנוסח המחייב הינו הנוסח המופיע בטופסי המכרז שבאתר האינטרנט. 

מס' מכרז
נושא
תאריך פרסום
תאריך פרסום
12057שירותי תחזוקה לציוד כיבוי אש מטלטל של רכבת ישראל24/03/202231/05/2022
0
222103ביצוע עבודות קבלניות בתחום הבינוי, תשתיות ושדרוגים עד להיקף כספי של 15 מיליון ש"ח07/04/202207/06/202216/05/2022
0
12059הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ ופיתוח הדרכה מסורתית ודיגיטלית לרכבת ישראל15/05/202209/06/2022
0
121101מכרז פומבי 121101 לביצוע בדיקות רדאר חודר קרקע GPR – ground penetration radar במסילות רכבת ישראל27/04/202214/06/202209/05/2022
0
122163הזמנה לקבלת הצעות בנושא פתרונות לשירותי נסיעה מתקדמים ("נסיעה שקופה") ברכבת ישראל 22/05/202226/06/202212/06/2022
0
42019UTEX Transaction for Refurbished Armature of Traction motor D43 01/03/202230/06/2022
0
12053אספקת שירותי רדיו טלפון נייד (רט"ן) ברכבת ישראל10/04/202204/07/202203/05/2022
0
קול קוראהזמנה למסירת ציוד, ובפרט מחשבים וציוד היקפי16/05/202231/12/2022
0
קול קורא קול קורא - לקבלת הצעות מחברות טכנולוגיה (המבקשות להתקשר עם הרכבת בהתאם להחלטת ממשלת ישראל מיום 24.5.2018 )החלטה מס' 3837 .08/08/201901/09/2023
0
הרשמה לקבלת מידע בדוא"ל על מכרזים חדשים: