רשימת מכרזים פתוחים

​​​הבהרות כלליות: 
הנכם מוזמנים לעיין במכרזים המתפרסמים באתר האינטרנט של הרכבת. הגשת הצעה למכרז תעשה על גבי מסמכי המכרז, כפי שמופיעים באתר האינטרנט. הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא מופיעים באתר האינטרנט עלולה להיפסל. במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית לשפה הערבית, נוסח הפרסום הקובע הינו בשפה העברית. הנוסח המחייב הינו הנוסח המופיע בטופסי המכרז שבאתר האינטרנט. 

מס' מכרז
נושא
תאריך פרסום
תאריך פרסום
11761מכרז פומבי מס' 11761 – הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי ספירות מלאי שנתיות במערך המחסנים השונים ברכבת ישראל05/09/201719/10/201713/09/2017
0
41703Supply of​ LED lights for Various Types of Rolling Stock for Israel Railways Ltd - 4170317/08/201723/10/2017
0
41704​​​​​​​​Manufacture and Supply of Battery Chargers for Single Deck ​- 4170417/08/201723/10/2017
0
41733 Supply of Point Condition Monitoring PCM26/07/201730/10/2017
0
פמר 010717 הפעלת משרדים ו/או משרדים שיתופיים ושירותי טרקלין עסקיים בתחנת מודיעין מרכז06/07/201731/10/201718/10/2017
0
41743Tender No. 41743 For the Supply of different types of Rail-Road Vehicles07/08/201731/10/2017
2000
11722מכרז מס' 11722 למתן שירותי השמת בכירים ו- Headhunting13/09/201701/11/2017
0
11716מכרז 11716 לאספקה, התקנה, הטמעה ותחזוקה של אמצעי תצוגה, מערכת הפצה ועבודות תשתית בתחנות הרכבת, בפריסה ארצית- עבור רכבת ישראל.10/08/201714/11/201705/09/2017
0
2170321703- ביצוע עבודות בינוי ותשתית במתחם אשקלון21/08/201720/11/201726/09/2017
15,000
RFP 41610- ETCS L2 On Board Project19/09/201704/12/2017
15,000
11737מכרז 11737 הזמנה להציע הצעות למתן שירותי הובלה ושינוע ברחבי הארץ, עבור רכבת ישראל30/08/201704/12/201729/10/2017
0

הרשמה לקבלת מידע בדוא"ל על מכרזים חדשים: