רשימת מכרזים פתוחים

​​​הבהרות כלליות: 
הנכם מוזמנים לעיין במכרזים המתפרסמים באתר האינטרנט של הרכבת. הגשת הצעה למכרז תעשה על גבי מסמכי המכרז, כפי שמופיעים באתר האינטרנט. הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא מופיעים באתר האינטרנט עלולה להיפסל. במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית לשפה הערבית, נוסח הפרסום הקובע הינו בשפה העברית. הנוסח המחייב הינו הנוסח המופיע בטופסי המכרז שבאתר האינטרנט. 

מס' מכרז
נושא
תאריך פרסום
תאריך פרסום
21746הקמת הפרדה מפלסית מס' 30 א' (חוות רונית)26/12/201921/01/202002/01/2020
0
11821הזמנה למתן שירותי תחזוקה של מערכות מיזוג אוויר, מתחמי שו"ב ונוסעים – ברכבת ישראל05/01/202028/01/2020
0
1197מתן שירותי תחזוקה למתקני הדלק והשמנים של רכבת ישראל באזור הדרום01/01/202030/01/202013/01/2020
0
200102תחנת מוניות בתחנת בנימינה09/01/202030/01/2020
0
41905Provision of Consulting Services in Various Railway Fields for Israel Railways "RFP" 20/11/201903/02/2020
0
1199הקמה ואספקה, התקנה, אחריות ותחזוקה של מערכת למיכון תהליכים07/01/202013/02/2020
0
21959לביצוע עבודות גישור ודיפון בקטע C של המסילה המזרחית (אזור מחלף קסם ואזור נחשונים, ק"מ מסילה 90+170 – 89+830 ובק"מ 96+440 – 96+370)05/01/202017/02/202013/01/2020
0
21936 מתן שירותי ייעוץ בתחום ההפקעות לרכבת ישראל12/01/202020/02/2020
0
41912Manufacture and Supply of KS Rail Fastening System for Wooden Sleepers and Bearers 06/01/202016/03/2020
0
קול קוראהרשאה להתקנת עמודי טעינה לרכבים חשמליים בתחנות הרכבת28/07/201931/07/2020
0
קול קורא קול קורא -לקבלת הצעות מחברות טכנולוגיה המבקשות להתקשר עם הרכבת בהתאם להחלטת ממשלת ישראל מיום 24.5.2018 )החלטה מס' 3837 .08/08/201901/09/2020
0
קול קורא לשימוש בשטחים בתחנות הרכבת להצבת אופניים שיתופיים03/09/201801/01/2028
0

הרשמה לקבלת מידע בדוא"ל על מכרזים חדשים: