רשימת מכרזים פתוחים

​​​הבהרות כלליות: 
הנכם מוזמנים לעיין במכרזים המתפרסמים באתר האינטרנט של הרכבת. הגשת הצעה למכרז תעשה על גבי מסמכי המכרז, כפי שמופיעים באתר האינטרנט. הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא מופיעים באתר האינטרנט עלולה להיפסל. במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית לשפה הערבית, נוסח הפרסום הקובע הינו בשפה העברית. הנוסח המחייב הינו הנוסח המופיע בטופסי המכרז שבאתר האינטרנט. 

מס' מכרז
נושא
תאריך פרסום
תאריך פרסום
41913Manufacture and Supply of Heat Treated Rails The 06/02/202020/04/2020
0
1199הקמה ואספקה, התקנה, אחריות ותחזוקה של מערכת למיכון תהליכים07/01/202023/04/2020
0
11937מס' מכרז 11937- הזמנה למתן שירותי ביגוד בליסינג–ברכבת ישראל12/02/202026/04/2020
0
11838אספקת סולר לתחבורה עבור רכבת ישראל27/02/202026/04/202012/03/2020
0
41912Manufacture and Supply of KS Rail Fastening System for Wooden Sleepers and Bearers 06/01/202028/04/2020
0
1191מתן שירותים בתחומי מחשוב, מערכות מידע ושירותים נלווים10/02/202030/04/2020
0
RFIRFI - Concerning Rail Journey Planning Engine (“RJPE”)17/03/202030/04/2020
0
קול קוראהרשאה להתקנת עמודי טעינה לרכבים חשמליים בתחנות הרכבת28/07/201931/07/2020
0
קול קורא קול קורא -לקבלת הצעות מחברות טכנולוגיה המבקשות להתקשר עם הרכבת בהתאם להחלטת ממשלת ישראל מיום 24.5.2018 )החלטה מס' 3837 .08/08/201901/09/2020
0

הרשמה לקבלת מידע בדוא"ל על מכרזים חדשים: