רשימת מכרזים פתוחים

​​​הבהרות כלליות: 
הנכם מוזמנים לעיין במכרזים המתפרסמים באתר האינטרנט של הרכבת. הגשת הצעה למכרז תעשה על גבי מסמכי המכרז, כפי שמופיעים באתר האינטרנט. הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא מופיעים באתר האינטרנט עלולה להיפסל. במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית לשפה הערבית, נוסח הפרסום הקובע הינו בשפה העברית. הנוסח המחייב הינו הנוסח המופיע בטופסי המכרז שבאתר האינטרנט. 

מס' מכרז
נושא
תאריך פרסום
תאריך פרסום
נקה
11536הזמנה למתן שירותי פיתוח, הקמה, התקנה ותחזוקה של מערכת תפעול חדשה במסגרת פרויקט מודרניזציה ברכבת09/09/201603/04/2017
0
21613מכרז לביצוע עבודות תחזוקת סביבת מסילות ברכבת ישראל – אזור צפון01/03/201704/04/2017
0
11733 הזמנה לרכישת מודעות בעיתונות עבור רכבת ישראל22/03/201709/04/2017
0

הרשמה לקבלת מידע בדוא"ל על מכרזים חדשים: