רשימת מכרזים פתוחים

​​​הבהרות כלליות: 
הנכם מוזמנים לעיין במכרזים המתפרסמים באתר האינטרנט של הרכבת. הגשת הצעה למכרז תעשה על גבי מסמכי המכרז, כפי שמופיעים באתר האינטרנט. הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא מופיעים באתר האינטרנט עלולה להיפסל. במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית לשפה הערבית, נוסח הפרסום הקובע הינו בשפה העברית. הנוסח המחייב הינו הנוסח המופיע בטופסי המכרז שבאתר האינטרנט. 

מס' מכרז
נושא
תאריך פרסום
תאריך פרסום
קול קוראקול קורא לרכישת מערך IC302/05/201922/05/2019
0
61876מתן שירותי ייעוץ, בקרת תכנון ופיקוח לטיפול בצמחייה ובעצים מסוכנים בתחום האגרונומיה02/05/201922/05/2019
0
11827שרותי כתיבה טכנית למקצועות טכניים ותפעוליים15/05/201911/06/201927/05/2019
0
11832הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי פינוי פסולת עבור רכבת ישראל31/03/201913/06/2019
0
21750הקמת הפרדה מפלסית מס' 202 – כפר חב"ד05/05/201913/06/201919/05/2019
0
41808Design, Manufacture and Supply of Turnouts Carrier Tilting Wagons for Israel Railways Ltd. 04/04/201917/06/2019
0
RFI - ביצוע ריתוכים בפסיםבקשה לקבלת מידע RFI- כלי נייד כביש מסילה ייעודי לביצוע ריתוכים בפסים17/04/201917/06/2019
0
21942ביצוע מיגון אקוסטי דירתי, מכרז 2194207/05/201920/06/201926/05/2019
0
11845מתן שירותי תחזוקת משאבות ביוב, ניקוז ולחץ16/05/201920/06/2019
0
11921הקמה, אספקה, התקנה, אחריות ותחזוקה של "מערכת יישומון רכבת ישראל"01/05/201925/07/201930/05/2019
0
11823מתן שירותי אירוח, תחזוקה ומתן שירותים מקצועיים למערך אתר האינטרנט וערוצי הדיגיטל של רכבת ישראל01/05/201925/07/201930/05/2019
0
11815קול קורא -לקבלת הצעות ממוסדות וארגונים להיכלל במאגר הטבות לעובדי רכבת ישראל בתחומים: תרבות, רווחה, מוצרי חשמל, נופש והעשרה06/08/201806/08/2019
0
קול קורא לשימוש בשטחים בתחנות הרכבת להצבת אופניים שיתופיים03/09/201801/01/2028
0

הרשמה לקבלת מידע בדוא"ל על מכרזים חדשים: