רשימת מכרזים פתוחים

​​​הבהרות כלליות: 
הנכם מוזמנים לעיין במכרזים המתפרסמים באתר האינטרנט של הרכבת. הגשת הצעה למכרז תעשה על גבי מסמכי המכרז, כפי שמופיעים באתר האינטרנט. הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא מופיעים באתר האינטרנט עלולה להיפסל. במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית לשפה הערבית, נוסח הפרסום הקובע הינו בשפה העברית. הנוסח המחייב הינו הנוסח המופיע בטופסי המכרז שבאתר האינטרנט. 

מס' מכרז
נושא
תאריך פרסום
תאריך פרסום
11951הזמנה לקבלת הצעות לרכישת ותחזוקת מתקני הרמה לשימוש אנשים עם מוגבלות הנוסעים ברכבת19/08/202029/10/2020
0
42004Manufacture and Supply of Various Types of Wooden Sleepers02/09/202003/11/2020
0
21943הזמנה לביצוע צילום אוויר, מיפוי, מדידה, ניתוח ועריכת 30/08/202004/11/2020
0
12029אספקה, התקנה, הטמעה, אינטגרציה ותחזוקה של מערכת מידע אחידה לנוסע ( iPIS )16/08/202005/11/2020
0
41907ISA Services 06/08/202010/11/2020
0
21911מכרז פומבי מס' 21911 למתן שירותי שמאות מקרקעין23/09/202011/11/2020
0
12020הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ליסינג תפעולי לרכבת ישראל10/09/202016/11/2020
0
11306שירותי תיקון ו/או שיקום של מצננים (רדיאטורים) של הנייד הרכבתי30/09/202016/11/202003/11/2020
0
1208מתן שירותי בדיקות רפואיות לתפקיד נהג ציוד מסילתי, בדיקה לקבלת מועמדים לעבודה20/10/202016/11/2020
0
2209תכנון, ייצור, אספקה, התקנה והפעלה של מערכת לסריקה וגילוי של נייד רכבתי וגורם אנושי הנמצאים באזור בו מותקנים אמצעי איתות של רכבת ישראל.01/10/202030/11/202027/10/2020
0
21947מנהרת מבוא איילון - מעוין שורק בקטע 6 בין ק"מ 3+050 ועד ק"מ 4+695.6715/10/202001/12/202026/10/2020
15,000
22016ביצוע עבודות לחיבור שלוחה מסילתית אל נמל הדרום27/10/202003/12/202002/11/2020
0
קול קורא קול קורא - לקבלת הצעות מחברות טכנולוגיה (המבקשות להתקשר עם הרכבת בהתאם להחלטת ממשלת ישראל מיום 24.5.2018 )החלטה מס' 3837 .08/08/201901/09/2023
0

הרשמה לקבלת מידע בדוא"ל על מכרזים חדשים: