רשימת מכרזים פתוחים

​​​הבהרות כלליות: 
הנכם מוזמנים לעיין במכרזים המתפרסמים באתר האינטרנט של הרכבת. הגשת הצעה למכרז תעשה על גבי מסמכי המכרז, כפי שמופיעים באתר האינטרנט. הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא מופיעים באתר האינטרנט עלולה להיפסל. במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית לשפה הערבית, נוסח הפרסום הקובע הינו בשפה העברית. הנוסח המחייב הינו הנוסח המופיע בטופסי המכרז שבאתר האינטרנט. 

מס' מכרז
נושא
תאריך פרסום
תאריך פרסום
11714הזמנה למתן שירותי שיפוץ ותיקון מכלולי מנועים ומדחסים של קטרים וקרונועים30/01/201804/03/201813/02/2018
0
11719 מכרז מס 11719 - שרותי מיגון אלקטרוני של תחנות ומתחמים של רכבת ישראל ברחבי הארץ30/01/201812/03/201825/02/2018
0
41706 For the Manufacture and Supply of Railbound Vehicle with Rail Surface Defects Elimination System21/12/201719/03/2018
15,000
רפרנט CHENG@rail.co.il
11752הזמנה לקבלת הצעות לתכנון, הקמה ותחזוקה של מתקן לטיפול בשפכים עבור רכבת ישראל בע"מ19/12/201720/03/201809/01/2018
0
11760אספקת, הקמת, התקנת, הפעלת ותחזוקת מכונות שטיפת רכבות14/01/201820/03/2018
0
רפרנט GILA@rail.co.il
41801Manufacture and Supply of Glued Insulated Rail Joint Component19/02/201817/04/2018
0
רפרנט CHENG@rail.co.il
41743Tender No. 41743 For the Supply of different types of Rail-Road Vehicles07/08/201708/05/2018
0

הרשמה לקבלת מידע בדוא"ל על מכרזים חדשים: