רשימת מכרזים פתוחים

​​​הבהרות כלליות: 
הנכם מוזמנים לעיין במכרזים המתפרסמים באתר האינטרנט של הרכבת. הגשת הצעה למכרז תעשה על גבי מסמכי המכרז, כפי שמופיעים באתר האינטרנט. הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא מופיעים באתר האינטרנט עלולה להיפסל. במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית לשפה הערבית, נוסח הפרסום הקובע הינו בשפה העברית. הנוסח המחייב הינו הנוסח המופיע בטופסי המכרז שבאתר האינטרנט. 

מס' מכרז
נושא
תאריך פרסום
תאריך פרסום
41707Manufacture and Supply of Fastening System Check Rail22/05/201703/07/2017
0
41739Supply of 25 tons Cranes and 150 tons Cranes31/01/201705/07/2017
0
4173913/06/201705/07/2017
0
11732מכרז למתן שירותי שמירה ואבטחה במתחמי הרכבת באזור הדרום16/05/201711/07/201701/06/2017
0
21701ביצוע עבודות להנחת כבלי תקשורת 17/05/201713/07/201722/05/2017
0
11753הזמנה לקבלת הצעות לאספקת, התקנת ותחזוקת ציוד מטבחים בקרית הנהלת הרכבת בלוד13/06/201720/07/201729/06/2017
0
21706הקמת מבנה מסילאים במתחם הרכבת בקישון 19/06/201720/07/201726/06/2017
0
21722הקמת רציף מכין לטיפול בקרונות חשמליים במתחם הרכבת בקישון19/06/201720/07/201726/06/2017
0
21615הקמת מרכז תחבורה משולב בתחנת הרכבת בלוד15/06/201715/08/201729/06/2017
15000

הרשמה לקבלת מידע בדוא"ל על מכרזים חדשים: