רשימת מכרזים פתוחים

​​​הבהרות כלליות: 
הנכם מוזמנים לעיין במכרזים המתפרסמים באתר האינטרנט של הרכבת. הגשת הצעה למכרז תעשה על גבי מסמכי המכרז, כפי שמופיעים באתר האינטרנט. הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא מופיעים באתר האינטרנט עלולה להיפסל. במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית לשפה הערבית, נוסח הפרסום הקובע הינו בשפה העברית. הנוסח המחייב הינו הנוסח המופיע בטופסי המכרז שבאתר האינטרנט. 

מס' מכרז
נושא
תאריך פרסום
תאריך פרסום
11919אספקה, התקנה ותחזוקה של שערים מסתובבים, שערי חירום ואביזרים נלווים בתחנות ובמתחמי רכבת ישראל.20/06/201918/07/201901/07/2019
0
11828יועץ מיגון אלקטרוני ומצלמות אבטחה10/06/201923/07/2019
0
RFIRFI Concerning Passenger Information System (PIS)24/06/201923/07/2019
0
11921הקמה, אספקה, התקנה, אחריות ותחזוקה של "מערכת יישומון רכבת ישראל"01/05/201925/07/201930/05/2019
0
11823מתן שירותי אירוח, תחזוקה ומתן שירותים מקצועיים למערך אתר האינטרנט וערוצי הדיגיטל של רכבת ישראל01/05/201925/07/201930/05/2019
0
21749ביצוע עבודות תשתית, גישור למסילת 431 בקטע 4.1 ק"מ 19+700 ועד ק"מ 21+912 + ק"מ 0+000 ועד ק"מ 3+313.13/06/201925/07/201920/06/2019
15,000
41808Design, Manufacture and Supply of Turnouts Carrier Tilting Wagons for Israel Railways Ltd. 04/04/201930/07/2019
0
11839מתן שרותי פיקוח מפגשים, סיור ובקרה עבור ר"י24/06/201905/08/201908/07/2019
0
11815קול קורא -לקבלת הצעות ממוסדות וארגונים להיכלל במאגר הטבות לעובדי רכבת ישראל בתחומים: תרבות, רווחה, מוצרי חשמל, נופש והעשרה06/08/201806/08/2019
0
41901Development, Supply, Installation, Implementation, Testing, Qualification, Support, Warranty and Maintenance of Train Traffic Simulator for ISR’s Traffic Controllers 06/06/201912/09/2019
0
41902Manufacture and Supply of Railway Rails, Heat Treated Rails, Transition Rails, and also Fishplate Joints Sets, Transition Fishplates Joints Sets 12/06/201916/09/2019
15,000
קול קורא לשימוש בשטחים בתחנות הרכבת להצבת אופניים שיתופיים03/09/201801/01/2028
0

הרשמה לקבלת מידע בדוא"ל על מכרזים חדשים: