מכרזים פתוחים

​​​​

מס' מכרז
נושא
תאריך פרסום
תאריך פרסום
קול קוראקול קורא לרכישת מערך IC302/05/201922/05/2019
0
61876מתן שירותי ייעוץ, בקרת תכנון ופיקוח לטיפול בצמחייה ובעצים מסוכנים בתחום האגרונומיה02/05/201922/05/2019
0
11827שרותי כתיבה טכנית למקצועות טכניים ותפעוליים15/05/201911/06/201927/05/2019
0
11832הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי פינוי פסולת עבור רכבת ישראל31/03/201913/06/2019
0
21750הקמת הפרדה מפלסית מס' 202 – כפר חב"ד05/05/201913/06/201919/05/2019
0
41808Design, Manufacture and Supply of Turnouts Carrier Tilting Wagons for Israel Railways Ltd. 04/04/201917/06/2019
0
RFI - ביצוע ריתוכים בפסיםבקשה לקבלת מידע RFI- כלי נייד כביש מסילה ייעודי לביצוע ריתוכים בפסים17/04/201917/06/2019
0
21942ביצוע מיגון אקוסטי דירתי, מכרז 2194207/05/201920/06/201926/05/2019
0
11845מתן שירותי תחזוקת משאבות ביוב, ניקוז ולחץ16/05/201920/06/2019
0
11921הקמה, אספקה, התקנה, אחריות ותחזוקה של "מערכת יישומון רכבת ישראל"01/05/201925/07/201930/05/2019
0
11823מתן שירותי אירוח, תחזוקה ומתן שירותים מקצועיים למערך אתר האינטרנט וערוצי הדיגיטל של רכבת ישראל01/05/201925/07/201930/05/2019
0
11815קול קורא -לקבלת הצעות ממוסדות וארגונים להיכלל במאגר הטבות לעובדי רכבת ישראל בתחומים: תרבות, רווחה, מוצרי חשמל, נופש והעשרה06/08/201806/08/2019
0
קול קורא לשימוש בשטחים בתחנות הרכבת להצבת אופניים שיתופיים03/09/201801/01/2028
0

הרשמה לקבלת מידע בדוא"ל על מכרזים חדשים: