מכרזים פתוחים

​​​​

מס' מכרז
נושא
תאריך פרסום
תאריך פרסום
22155מתן שירותי קיצור לרשת החשמול09/08/202130/09/202118/08/2021
0
32103הסכם מסגרת שנתי ,כלל רכבתי, לאספקת ציוד מחשוב 08/08/202107/10/2021
0
2201422014-מתן שירותי ניהול תכנון וניהול ביצוע של הקמה ושדרוג מסילות, תחנות ומתקני רכבת נוספים24/06/202107/10/202126/07/2021
0
22023מכרז מס' 22023 להקמת מבואת הכניסה המזרחית לתחנת "יצחק נבון – האומה"17/08/202110/10/202125/08/2021
0
22125לביצוע עבודות תחזוקה ועבודות קבלניות בתחום הבינוי והשיפוצים08/08/202111/10/202117/08/2021
0
42011For the Manufacture and Supply of Under Sleepers Pads28/07/202114/10/2021
0
3211לקבלת שרותי ניהול והקמה של תחנות השנאה רכבתיות (תהרי"ם) לרכבת ישראל05/09/202114/10/2021
0
12041הזמנה לקבלת הצעות עבור מתן שירות שליחת מסרונים (הודעות SMS ) עבור רכבת ישראל בע"מ05/09/202119/10/2021
0
12197הזמנה להציע הצעות לקבלת שירותי איבחון קוגניטיבי למועמדים לעבודה ולעובדי רכבת ישראל01/06/202121/10/2021
0
42014Carpets purchase for ISR's DD coaches26/08/202128/10/2021
0
22126ביצוע עבודות קבלניות בתחום הבינוי, תשתיות ושדרוגים עד להיקף כספי של 50 מיליון ש"ח14/09/202118/11/202117/10/2021
0
42017For the Manufacture and Supply of Heat Treated Rails ("Tender")14/09/202123/11/2021
0
קול קורא קול קורא - לקבלת הצעות מחברות טכנולוגיה (המבקשות להתקשר עם הרכבת בהתאם להחלטת ממשלת ישראל מיום 24.5.2018 )החלטה מס' 3837 .08/08/201901/09/2023
0
הרשמה לקבלת מידע בדוא"ל על מכרזים חדשים: