מכרזים פתוחים

​​​​

מס' מכרז
נושא
תאריך פרסום
תאריך פרסום
11752הזמנה לקבלת הצעות לתכנון, הקמה ותחזוקה של מתקן לטיפול בשפכים עבור רכבת ישראל בע"מ19/12/201727/03/201809/01/2018
0
11719 מכרז מס 11719 - שרותי מיגון אלקטרוני של תחנות ומתחמים של רכבת ישראל ברחבי הארץ30/01/201827/03/201825/02/2018
0
180302 תחנת מוניות בתחנת הרצליה18/03/201809/04/2018
0
180303תחנת מוניות בתחנת באר שבע אוניברסיטה18/03/201809/04/2018
0
21728מתן שירותי שמירה תכנונית סטטוטורית07/03/201812/04/2018
0
רפרנט ELAYK@rail.co.il
41706 For the Manufacture and Supply of Railbound Vehicle with Rail Surface Defects Elimination System21/12/201715/04/2018
15,000
רפרנט CHENG@rail.co.il
11760אספקת, הקמת, התקנת, הפעלת ותחזוקת מכונות שטיפת רכבות14/01/201815/04/2018
0
רפרנט GILA@rail.co.il
11746הזמנה להקמת חדר כושר לרבות תכנון, אספקה, התקנה ותחזוקה של ציוד חדר כושר, עבור רכבת ישראל04/03/201815/04/201818/03/2018
0
11720הזמנה למתן שירותי תרגום ותמלול עבור רכבת ישראל14/03/201816/04/2018
0
41801Manufacture and Supply of Glued Insulated Rail Joint Component19/02/201817/04/2018
0
רפרנט CHENG@rail.co.il
1172מתן שירותי הסעות04/03/201823/04/201818/03/2018
0
רפרנט gila@rail.co.il
41743Tender No. 41743 For the Supply of different types of Rail-Road Vehicles07/08/201708/05/2018
0

הרשמה לקבלת מידע בדוא"ל על מכרזים חדשים: