מכרזים פתוחים

​​​​

מס' מכרז
נושא
תאריך פרסום
תאריך פרסום
12015מכרז מספר 12015 - למתן שירותי שיפוץ מנועי חשמל, אלטרנאטורים וסלילים לרכבת ישראל29/11/202025/01/202106/12/2020
0
11951הזמנה לקבלת הצעות לרכישת ותחזוקת מתקני הרמה לשימוש אנשים עם מוגבלות הנוסעים ברכבת19/08/202026/01/2021
0
11848אספקת כיבוד וארוחות מגורמים שונים באמצעות ספק אחד לרכבת ישראל 24/12/202027/01/2021
0
21937מכרז מס' 21937 – הקמת מסלול תעופה במנחת הבונים 24/12/202031/01/202119/01/2021
0
32005מכרז פומבי כלל רכבתי, להספקת ברגים\קשיחים21/12/202002/02/2021
0
201103הרשאה להתקנה ותפעול מכשירים למשיכת מזומנים בתחנות הרכבת30/11/202008/02/2021
0
201101חנות נוחות בתחנת לוד החדשה10/12/202008/02/2021
0
200401חנות ספרים/ צעצועים בתחנת לוד החדשה17/12/202008/02/2021
0
201104חנות משקפיים בתחנת לוד החדשה24/12/202008/02/2021
0
11843הזמנה להציע הצעות למתן שירותי תקשורת שיווקית, פרסום ורכש מדיה עבור רכבת ישראל13/01/202108/02/2021
0
2208מכרז 2208- מתחם קישון ב' חבילה 3 (סדנה לשיפוץ חוגונים והרחבת גשר מעביר צפוני )24/12/202010/02/202104/01/2021
15000
22010ביצוע עבודות הנדסה אזרחית לאורך מסילה ועבודות בינוי בתחנת "ראש העין צפון" בקטע C של המסילה המזרחית31/12/202011/02/202110/01/2021
15,000
22017מכרז מס' 22017 לביצוע עבודות תשתית מסילה ועבודות שלב א' בתחנת "תעופה" בקטע D של המסילה המזרחית31/12/202011/02/202119/01/2021
15000
22013מתן עבודות אספקה, התקנה ואחזקה של מתקני חשמל ותאורה במפגשי מסילת ברזל במתחמים ובדרכים שבאחריות רכבת ישראל23/12/202015/02/202129/12/2020
0
2205הכפלת מסילת רחובות – פלשת בין ק"מ 120+000 ועד ק"מ 126+70031/12/202016/02/202111/01/2021
15,000
1209שרותי רישוי עסקים ולגליזציה למבנים07/01/202117/02/202128/01/2021
0
12037שיפוץ ממסרות קטרי יורו 20/12/202002/03/202101/02/2021
0
42005Supply of Second hand Ballast Bogie Hopper Wagons (“Wagons”) for Israel Railways Ltd. 14/01/202111/03/2021
0
קול קורא קול קורא - לקבלת הצעות מחברות טכנולוגיה (המבקשות להתקשר עם הרכבת בהתאם להחלטת ממשלת ישראל מיום 24.5.2018 )החלטה מס' 3837 .08/08/201901/09/2023
0
הרשמה לקבלת מידע בדוא"ל על מכרזים חדשים: