Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > קול קורא לקבלת מידע( R.F.I ) בנושא השכרת שטחים בדימונה למטרת תחזוקת ותיקון של ציוד נייד

קול קורא לקבלת מידע( R.F.I ) בנושא השכרת שטחים בדימונה למטרת תחזוקת ותיקון של ציוד נייד

​​

הבהרות

הבהרה כללית

PDF  כקובץ  [email protected] את המידע ניתן להגיש לכתובת דואר אלקטרוני
17.5.2018 או במסירה ידנית במשרדי יחידת המסחר – בית רכבת ישראל, רחוב יוספטל 1 לוד, עד ליום ה
שאלות הבהרה ניתן לשלוח לכתובת המייל הנ"ל.​​

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה