התקשרויות נוספות בפטור בשנת 2016

פורסם בשנת 2016

הרשמה לקבלת מידע בדוא"ל על מכרזים חדשים:
מס' מכרז
נושא
תאריך פרסום
תאריך פרסום
מכרזים
מכרזים פתוחים
מכרזים שהסתיימו
הודעות פטור
ספק יחיד
תוצאות מכרזים 2022-2016