תוצאות מכרזים 2016

שם מכרז
13/11/201711730 להפעלת מערך הסעדה בקרית הנהלת הרכבת 12,204,700 ₪. מ.מ. משה משה שירותי מזון בע"מ.
13/11/201741604For the Supply of Monitoring Systems for Railway Safety4,771,200 EuroProgress Rail Inspection Systems GmbH- ו Menorah Izu Aharon LTD
13/11/201751403For the Supply and Maintenance of Double Deck Electric Multiple Units1,369,165,366 EUROConsortium led by Siemens AG
31/10/201731701הספקת ציוד וחלקי חשמל מכרז 31701כ – 2.2 מלש"ח בשנה, משוערארכה בע"מ
30/10/201711685מכרז פומבי מס' 11685 – הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי פיקוח ותכנון הנדסי מכני עבור רכבת ישראלב.ר.מ.ד מהנדסים יועצים בע"מ, קורן טקסט בע"מ, זיו אב טכנולוגיות בע"מ
30/10/20171173מכרז פומבי מס' 1173 – למתן שירותי ייעוץ, שימור וליווי מערך האיכות ברכבת ישראלמ.א.ן – מכון אופק לניהול בע"מ