Skip Navigation Linksרכבת ישראל > אתר משנה לבדיקות > גנריים תלויי תוכן2

גנריים תלויי תוכן2

פריט רכיב הצפה

תיאור תוכן רכיב הצפה

יש לך רב קו?

כרטיס רב קו אישי

רכבת ישראל עוברת לכרטיס רב קו!
כרטיס אלקטרוני אישי הניתן להטענה ומשמש לנסיעות גם ברכבת וגם באוטובוס