הנחות ופטורים מתשלום לזכאים

נוסעים פטורים מתשלום

 • עיוור.

 • מתנדב - חייל בשל"ת, חניך במכינה קדם צבאית או חצי שנתית, מתנדב בשירות לאומי, מתנדב בשנת שירות בהצגת תעודה תקפה.

 • ילד עד גיל 5.

נוסעים בהסדרי נסיעה מיוחדים לכוחות הביטחון

נסיעת חיילים (במדים), שוטרים וסוהרים מתבצעת בהתאם להוראות משרד התחבורה. 


​זכאים להנחה

ההנחות לכל סוגי הזכאים ניתנות בכל קווי הנסיעה


​​​זכאות​​

סוג הכרטיס

% ההנחה

מה נדרש לקבלת הזכאות?

אזרח ותיק

כל סוגי הכרטיסים

50​% הנחה

 • אזרח ותיק תושב ישראל.

 • גבר מגיל 67 ואישה מגיל 62*.

 • לקבלת ההטבה יש להטעין פרופיל מתאים בכרטיס הרב קו. הטענת הפרופיל מותנית בהצגת תעודת אזרח ותיק או תעודת זהות.

 • לפרטים אודות זכאות לתעודת אזרח ותיק​

 
* תקנה 10 לתקנות מסילות הברזל (דמי נסיעה), התשס"ה - 2004, קובעת כי החל מיום 1.2.2021, הועלה גיל הזכאות להנחת "אזרח ותיק", מ-60 שנה לאשה ו-65 לגבר, ל-62 שנה לאשה ו-67 לגבר. על פי הוראות משרד התחבורה, ימשיך להיות בתוקף פרופיל "אזרח ותיק", שהוטען ל"רב-קו" לפני התאריך האמור ויכובדו כרטיסי נסיעה שנרכשו בהנחת "אזרח ותיק", לפני התאריך האמור.

סטודנט

כרטיסייה

12 נסיעות

ערך צבור

33% הנחה

 • הצגת תעודת סטודנט.

 • או הצגת תעודת תלמיד סיעוד.

 • או הצגת תעודת הנדסאי.

 • לקבלת ההטבה יש להטעין פרופיל מתאים בכרטיס הרב-קו.


לפרטים נוספים והנחיות ​לעדכון פרופיל סטודנט​

רשימת מוסדות מוכרים​​​

סטודנט מורחב

כיוון אחד

כרטיסייה

12 נסיעות

ערך צבור

50% הנחה

 • הצגת תעודת סטודנט.

 • או הצגת תעודת תלמיד סיעוד.

 • או הצגת תעודת הנדסאי.

 • בנוסף, חוזה סמסטריאלי או שנתי טעון על גבי הרב קו.

 • לקבלת ההטבה יש להטעין פרופיל מתאים בכרטיס הרב-קו.


לפרטים נוספים והנחיות לעדכון פרופיל סטודנט 

​​רשימת מוסדרות מוכרים​

ילדים ונוער 

בגיל 5-18 / תלמיד עד 

כיתה יב' / חינוך מיוחד 

עד גיל 21

כרטיסייה

6 נסיעות

ערך צבור

50% הנחה

 • הצגת תעודה המעידה על גיל.

 • אישור בית ספר.

זכאי ביטוח לאומי, 

נכה, נכה צה"ל, 

נכה פעולות איבה

כרטיסייה

6 נסיעות

ערך צבור

33% הנחה

 • הצגת אישור על קבלת קצבה או השלמת הכנסה לפי חוק הביטוח הלאומי. הצגת תעודת נכה, מאשרת את נכותו ע"י המל"מ, תעודת חבר ארגון נכי צה"ל או תעודת חבר בארגון.​

 • נפגעי פעולות איבה.לקבלת ההטבה יש להטעין פרופיל מתאים בכרטיס הרב-קו.

מלווה לעיוור

כיוון אחד

50% הנחה

 • הצגת תעודה המאשרת את עיוורונו של הנוסע אותו הוא מלווה.


חשוב לדעת:

 • על פי הוראות משרד התחבורה, אין כפל הנחות וההנחה הניתנת, הינה ההנחה הגבוהה ביותר.

 • נוסעים המשתמשים בכרטיסים בהסדרי נסיעה מיוחדים למינהם, כפופים לתנאי השימוש המיוחדים בהסדרים אלו.  

 • תנאי חיוב הנסיעה באמצעות אפליקציות תשלום, נקבעים בהתאם להוראות משרד התחבורה על ידי מפעילי האפליקציות

 • דמי הנסיעה ברכבת וכל סוגי ההנחות הניתנות מדמי הנסיעה, נקבעים כולם בהוראות הדין ומשרד התחבורה, ואינם נתונים לשיקול דעתה של רכבת ישראל.